ข่าวทุนการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาใหม่/การให้ทุนการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 
 ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ประสานสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันและในโอกาสครบรอบ 27 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  โดยทุนการศึกษามีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

คลิกดูรายละเอียดและหลักเกณฑ์

อ่าน : 1,837ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 23 มี.ค. 2558, 00:49

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง