ข่าวทั่วไป/การฉลองครบรอบปีที่ 27 โดยให้ทุนการศึกษาและทุนการจัดกิจกรรม

 
 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 27 แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการให้ทุนเพื่อสังคม โดยให้ทุนการศึกษาและทุนการจัดกิจกรรมดังนี้

1.ทุนการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

2.ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2558

3.ทุนส่งเสริมกิจกรรมสถาบันการศึกษา

คลิกเพื่อโหลดไฟล์

อ่าน : 1,040ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 17 มี.ค. 2558, 13:07

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง