หลักสูตรและคณะ/ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด และสำนักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น

 
  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์ จำกัด

สำนักงานการท่องเทียวและกีฬา จังหวัดขอนแก่น

ในการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ในสาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เวลา 09.00-10.00 น.

ณ อาคาร 13 ห้อง13203 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

อ่าน : 4,741ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 25 ก.พ. 2558, 10:41

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง