ข่าวทั่วไป/บวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นศิริมงคล

 
  

 

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2561  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย ดร.ภูษณดา  สมบัติสกุลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ ,อ.สุศิษฎ์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่  และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์  แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  ร่วม “พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น”  ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2561  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน จาก 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

การจัดพิธีครั้งนี้นี้ถือเป็นการทำบุญเมือง “ ในวาระก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 221 ปี และก้าวสู่ก้าวปีที่ 222 ปี  และสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น ในวาระครบรอบ  62 ปี ” เพื่อความเป็นศิริมงคลและความสมานฉันท์ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น  โดยมีพระเถระ จำนวน 9 รูป จาก 9 วัดในจังหวัดขอนแก่น นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น  ต่อจากนั้นได้มีการสวดอิติปิโส 108 จบ ,การฟังธรรมเทศนานั่งอธิษฐานจิต และพิธีสวดนพเคราะห์ ในวันเดียวกัน ณ บริเวณประดิษฐานศาลหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 177ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 6 ธ.ค. 2561, 16:27

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง