ข่าวทั่วไป/

 
 
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2561  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย ดร.ภูษณดา  สมบัติสกุลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณ , ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์  แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาผู้อำนวยการสำนัก ร่วม “พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการทำบุญเมือง “ ในวาระก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 221 ปี และก้าวสู่ก้าวปีที่ 222 ปี  และสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่น ในวาระครบรอบ  62 ปี ” เพื่อความเป็นศิริมงคลและความสมานฉันท์ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น  โดยมีพระเถระ จำนวน 9 รูป จาก 9 วัดในจังหวัดขอนแก่น นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ต่อจากนั้นได้มีการสวดอิติปิโส 108 จบ ,การฟังธรรมเทศนา และนั่งอธิษฐานจิต  ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น  

อ่าน : 87ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 6 ธ.ค. 2561, 16:25

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง